Hållbarhet

Ett av de viktigaste syftena med vårt hållbarhetsarbete är att minska de negativa miljöeffekterna av våra verksamheter. Vi är en del i en ung industrigrupp som har ambitionen att ständigt utvecklas. Våra målsättningar är bland annat att minska vår energianvändning och koldioxidutsläpp. Genom ett identifiera energibehovet och därefter jobba aktivt med att minska användningen har vi lyckats minska våra utsläpp.

Vi på AnVa Titech System är fast beslutna att optimera vår användning av energi och naturresurser samt reducera  vår miljöpåverkan.