Montering

I vår monteringshall sammansätts både komponenter och komplexa maskiner. Vi erbjuder montage av både mekaniska och elektriska komponenter i system/maskiner som är pneumatiska, elektriska eller hydrauliska. 

Montagehallen har en yta på närmare 1300 m² och en takhöjd på hela 9 m, vilket ger omfattande montagemöjligheter. Hallen är utrustad med  flertalet traverser varav den största kan lyfta upp till 5 ton. De mindre traverserna används för mindre arbeten och skapar förutsättningar för att ha flera projekt igång parallellt. 

Våra montörer besitter hög kompetens, har lång yrkeserfarenhet och stor mångkunnighet, vilket är till stor kundnytta. Vi utför även monterings- och installationsarbeten ute hos kund, i Sverige och utomlands.

Samtliga fullständiga maskiner och produkter verifieras genom funktionskontroll och provkörning innan leverans för att säkerställa kvaliteten på de system vi tillverkar.

Maskinsystem


Vid framtagning av komplexa maskiner kan vi inte enbart erbjuda intern tillverkning av ingående delar. Vi har flera nära samarbetspartners för konstruktion och automation av olika maskinsystem. Vi samordnar inköp av standardkomponenter och relaterade tjänster samt driver varje uppdrag som ett unikt projekt. Våra el- och mekmontörer bistår vid testkörning inför och efter leverans.

Vi uför riskananlyser enligt gällande direktiv och standarder och CE-märker enligt maskindirektivet, 2006/42/EG
​​​​​