Svetsning

Vi är certifierade enligt ISO3834-2, EN15085-2 samt EN1090-1.
Det medför höga krav på kompetens och kompetensutveckling och såväl på våra svetsprocedurer som på kontrollplanering och spårbarhet.

Den lägsta kvalitetsnivån vi levererar är ISO3834-4.