Svetsning

Vi är specialiserade på att svetsa komponenter och konstruktioner där stora krav ställs på både utförare och genomförande. Vi hanterar både mekanisk- och automatiserad svetsning i de flesta metalliska material. De vanligast förekommande svetsmetoderna vi tillämpar är MIG/MAG och TIG. 

Certifierad verkstad

Vi har lång och gedigen erfarenhet från arbete med kvalitetssäkring vid svetsning och flertalet certifikat som intygar vår djupgående kompetens inom området. 

​​​​​ISO3834-2:2005, kvalitétsledningssystem för svetsning
EN15085-2:2007, svetning av komponenter till järnvägsfordon EN1090-1:2009+A1:2011, bärande konstruktioner i stål, 
(utförandeklass EXC-1 & EXC-2)


Svetskompetens

För att kunna möta kundens krav och förväntningar har vi välmeriterade svetsare och en egen svetsansvarig med IWS-utbildning (International Welding Specialist). Vår svetsansvarige kontrollerar och övervakar svetsprocessen och bidrar med teknisk stöd, internt till den egna organisationen såväl som externt vid kravgenomgångar.

Den lägsta kvalitetsnivån vi levererar är enligt ISO 3834-4. I praktiken medför detta att våra svetsare har avlagt svetsarprövningar och har godkända personcertifieringar i de arbeten de utför.

Vi har nära samarbete med lokala utbildningsorgan för att säkra vår framtida kompetensförsörjning inom området svetsning.

Oförstörande provning (OFP)

Vi har certifierad personal för att utföra oförstörande provning inom metoderna Visuell Kontroll nivå 2 (VT2), Penetrantprovning nivå 2 (PT2) och Magnetpulverprovning nivå 2 (MT2). Visuell kontroll tillämpas för att kontrollera svets- och formfel. Penetrantprovning och magnetpulverprovning är provningsmetoder som används för sprickindikering.

Genom våra samarbetspartners kan vi dessutom erbjuda tredjepartkontroller och -provningar.​​​​​​​